ศิลปะบนจานอาหาร

0 Comments
ศิลปะบนจานอาหาร

อาหาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากสนองความต้องการทางร่างกายแล้ว อาหารยังสนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นในการบริโภค ผู้จัดอาหารจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์อาหารบนจาน โดยมีองค์ประกอบการจัดอาหาร ดังนี้ ขนาดและสัดส่วนของอาหาร เป็นการสร้างความสมดุลให้จานของคุณ เพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน รวมถึงการจัดวางบนโต๊ะอาหารด้วย ผู้จัดจะต้องคำนึงถึงการจัดแต่งบนโต๊ะ หากมากเกินไปก็จะดูไม่สวยงามและไม่น่ารับประทาน ความกลมกลืน จะเกี่ยวข้องกับอาหารและภาชนะที่ใส่อาหาร ซึ่งควรกลมกลืนกัน เช่น อาหารที่เป็นแบบแห้งจะต้องจัดวางในใส่จาน ถ้าแบบน้ำก็ต้องใส่ในชาม เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ ผลไม้ควรจัดลงในตระกร้า เป็นต้น การตัดกัน ศิลปะในการตัดกันของการจัดอาหาร ทำได้โดยการตัดกันระหว่างการตกแตงโต๊ะอาหารและการจัดอาหาร แต่ก็ไม่ควรตัดกันในปริมาณมากจนทำให้ขาดความน่าสนใจ ผู้จัดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสี และอุปกรณ์ต่างๆด้วย จังหวะ ของการตกแต่งอาหารคือการสร้างสรรค์จานอาหารว่า สิ่งนี้ควรวาอยู่ตรงจุดไหนของจานอาหาร หรืออุปกรณ์นี้ควรวางตรงไหนบนโต๊ะอาหาร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น เอกภาพ ทำได้โดยการรวมกลุ่มของการจัดโต๊ะอาหาร เช่นการจัดชุดอุปกรณ์ที่เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับอาหารจานนั้นๆ ส่วนอาหารที่อยู่ในจาน ควรจะจัดให้พอเหมาะไม่แผ่กระจายออกในวงกว้าง การเน้น สามารถทำได้ทั้งการตกแต่งบรรยากาศในห้องอาหาร อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับสีสันของอาหาร เช่น การแกะสลัก ผัก ผลไม้ หรือการจัดบรรยากาศด้วยดอกไม้ เป็นต้น ความสมดุล จะช่วยให้พื้นที่จัดมีน้ำหนักในการจัดวางอย่างลงตัว ไม่หนาแน่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทำให้ง่ายต่อการใช้สอย […]

ศิลปะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาตนเองได้มากขึ้น

0 Comments
ศิลปะจะช่วยเราพัฒนาตัวเองได้

                ในปัจจุบันนี้ศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดด้วย เนื่องจากศิลปะจะทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดและสามารถที่จะนำความคิดที่เราเองมีนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจในเรื่องของการวาดภาพหรือทำศิลปะด้วย                 ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราควรที่จะให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าศิลปะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีจิตใจเย็นมากขึ้น หากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และให้ความสนใจกับเรื่องของศิลปะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เย็นและมีสติที่ดียิ่งขึ้น                 ในตอนนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองหลายๆคนนั้นให้ความสนใจกับศิลปะอย่างมากเนื่องจากศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและมีจิตใจที่ดีขึ้นได้ เราเองจึงควรที่จะต้องหมั่นที่จะหาข้อมูลหรือเรียนรู้ให้มากๆด้วย หัดฝึกฝนวาดวันละนิดหน่อยเพื่อให้เรานั้นได้มีการพัฒนาตนเองที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม                 ศิลปะไม่ได้ทำให้คนเรานิสัยแย่หรือนิสัยเสีย เราเองจึงควรที่จะต้องเรียนรู้และก็ให้ความสนใจกันให้มากๆเพราะถ้าหากเราให้ความสนใจและให้ความสำคัญที่มากพอแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถเติบโตไปได้อย่างดีและเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างที่สุดด้วย                 ด้วยในตอนนี้ศิลปะก็เป็นสิ่งที่เราเองควรที่จะต้องใส่ใจหรือยอมที่จะลงทุนเพื่อให้เกิดอะไรดีๆกับเรา เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจกับศิลปะให้มากๆด้วย หลากหลายอย่างนั้นคือหัวใจที่สำคัญที่จะทำให้เราเองมีความสุขกับสิ่งที่เรานั้นได้แสดงออกมาเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความคิดและมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้น                 หากเราเห็นว่าศิลปะเป็นเรื่องที่สำคัญก็ควรที่จะให้ความสนใจให้มากๆเนื่องจากศิลปะจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่กล้าแสดงออกทางความคิดและความสามารถ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของศิลปะให้มากๆเพื่อผลประโยชน์ที่ดีสำหรับตัวเราเอง                 การที่เรารู้จักที่จะฝึกฝนตนเองนั้นก็จะช่วยทำให้เราได้เก่งมากขึ้น ได้มีไอเดียใหม่ๆละมีความรู้ใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องของศิลปะ ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเองที่เราจะได้ฝึกเพื่อพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น

ศิลปะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้น

0 Comments
ศิลปะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้น

                ศิลปะเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถนำความสามารถที่เราเองมีอยู่ในตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับศิลปะให้มากๆเพราะว่าศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และก็นำเอาความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด                 การที่เรามีจินตนาการนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะแสดงความสามารถออกมาได้อย่างดีที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและก็ใส่ใจเพื่อให้เราได้เอาความสามารถที่มีอยู่ในตัวเรานั้นแสดงออกมา และสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วย                 การที่เรามีความสนใจในด้านศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะคิด กล้าที่จะนำเอาความสามารถของตนเองนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับศิลปะในตอนนี้อีกด้วย                 เรื่องการมีจินตนาการเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเพราะว่าจินตนาการจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่วาดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลงานที่ดีให้กับเราด้วย ในเรื่องของศิลปะนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องไม่มองข้ามอะไรที่จะช่วยทำให้เราได้แสดงออกในเรื่องของการเรียนรู้ก็ควรที่จะให้ความสนใจ                 ทุกๆอย่างเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ หากเรามีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วนั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีสติและมีสมาธิยิ่งขึ้น การทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะไม่ได้ทำให้เรานั้นต้องวุ่นวายใจแต่ทำให้เรานั้นได้ใช้สติและใช้ความคิดที่เรามีในตนเองมาวาดภาพให้เกิดจินตนาการที่สร้างสรรค์สำหรับเราด้วย                 เรื่องของการฝึกศิลปะในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามผ่านและให้ความสนใจกับศิลปะให้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะทุกอย่างจะออกมาดีหรือสามารถที่จะทำขายได้ก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราว่าเราจะมีผลงานนั้นที่ดีมากน้อยเพียงไหน หากเราวาดรูปสวยหรือลงสีสวยดึงดูดและน่าสนใจก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทุกๆอย่างกับเรื่องศิลปะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเองจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลยเพื่อที่เราจะได้มีผลงานที่ใครๆก็ชื่นชมได้ด้วย ศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญสำหรับเราเองด้วยทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยกันนั้นเอง