ศิลปะบนจานอาหาร

0 Comments
ศิลปะบนจานอาหาร

อาหาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากสนองความต้องการทางร่างกายแล้ว อาหารยังสนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นในการบริโภค ผู้จัดอาหารจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์อาหารบนจาน โดยมีองค์ประกอบการจัดอาหาร ดังนี้ ขนาดและสัดส่วนของอาหาร เป็นการสร้างความสมดุลให้จานของคุณ เพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน รวมถึงการจัดวางบนโต๊ะอาหารด้วย ผู้จัดจะต้องคำนึงถึงการจัดแต่งบนโต๊ะ หากมากเกินไปก็จะดูไม่สวยงามและไม่น่ารับประทาน ความกลมกลืน จะเกี่ยวข้องกับอาหารและภาชนะที่ใส่อาหาร ซึ่งควรกลมกลืนกัน เช่น อาหารที่เป็นแบบแห้งจะต้องจัดวางในใส่จาน ถ้าแบบน้ำก็ต้องใส่ในชาม เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ ผลไม้ควรจัดลงในตระกร้า เป็นต้น การตัดกัน ศิลปะในการตัดกันของการจัดอาหาร ทำได้โดยการตัดกันระหว่างการตกแตงโต๊ะอาหารและการจัดอาหาร แต่ก็ไม่ควรตัดกันในปริมาณมากจนทำให้ขาดความน่าสนใจ ผู้จัดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสี และอุปกรณ์ต่างๆด้วย จังหวะ ของการตกแต่งอาหารคือการสร้างสรรค์จานอาหารว่า สิ่งนี้ควรวาอยู่ตรงจุดไหนของจานอาหาร หรืออุปกรณ์นี้ควรวางตรงไหนบนโต๊ะอาหาร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น เอกภาพ ทำได้โดยการรวมกลุ่มของการจัดโต๊ะอาหาร เช่นการจัดชุดอุปกรณ์ที่เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับอาหารจานนั้นๆ ส่วนอาหารที่อยู่ในจาน ควรจะจัดให้พอเหมาะไม่แผ่กระจายออกในวงกว้าง การเน้น สามารถทำได้ทั้งการตกแต่งบรรยากาศในห้องอาหาร อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับสีสันของอาหาร เช่น การแกะสลัก ผัก ผลไม้ หรือการจัดบรรยากาศด้วยดอกไม้ เป็นต้น ความสมดุล จะช่วยให้พื้นที่จัดมีน้ำหนักในการจัดวางอย่างลงตัว ไม่หนาแน่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทำให้ง่ายต่อการใช้สอย […]